Uw partner in integratie & vrouwenrechten

 

 

Neem contact op

leer over onze methode

Bekijk een video over ons

vrouwen geholpen

aangesloten gemeenten&AZC

sFemina ondersteunt Nederlandse samenleving met de juiste integratie van nieuwe Nederlanders

Super Femina zet zich in voor de rechten, integratie en participatie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen.
Femina is opgericht door en voor vrouwen uit de doelgroep.

Zonder vrouwenrechten geen integratie 

Vluchtelingen- en migrantenvrouwen moeten van hun gelijke rechten gebruik kunnen maken in Nederland. Veel van deze vrouwen komen uit een patriarchale cultuur, waarin vrouwen weinig of geen rechten hebben. Zonder rechten zullen deze vrouwen niet kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.

Femina ervaart dat vrouwen door allerlei factoren minder goed in beeld zijn bij gemeenten en minder (snel) ondersteuning krijgen. Gecombineerd met de traditionele genderverhoudingen in de landen van herkomst van de statushouders levert dit een zorgelijk beeld op.

 

Gemeenten

COA

Onze Diensten

sFemina heeft een zeer effectieve programma ontwikkeld. De programa is gebaseerd op onze eigen ervaring als formallige vluchtelingen en onze vijf jaar ervaring in de praktijk.

in mijn nieuwe land

Vrouwen worden bewust gemaakt van hun rechten.

Workshops

Tijdens de workshop delen wij onze kennis over de cultuur van de doelgroep en ons methodiek voor het oplossen van de problemen van de doelgroep.

SOciaal spreekuur

Femina heeft speciaal voor de doelgroep een Sociaal Spreekuur opgezet.

Zusters Programma

Het Zusterprogramma voorziet in een behoefte en slaat een brug tussen de vrouwen en de reguliere hulpverlening en instanties. Zij zijn de ambassadeurs van de doelgroep.

Cultuur&Educatie

Vrouwen worden bewust gemaakt van hun rechten.

Coaching en begeleiding

Begeleiding en coaching van families met buitenlandse achtergrond.

Vraag een offerte aan

Uitgelicht project

Begeleiding & Coaching 

Femina slaat een brug tussen de doelgroep (de vrouwen), hulpzoekenden en reguliere hulpverleners.
De meeste vrouwen zijn het niet gewend om over hun problemen te praten, uit schaamte, maar ook omdat er veel taboeonderwerpen zijn in de cultuur. Over psychische problemen wordt helemaal nooit gesproken. Hierdoor ontwikkelen veel vrouwen psychosomatische klachten. We halen de vrouwen en hun gezinnen over om hulpverlening te accepteren. De eerste stap daarbij is het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen in de cultuur waaruit de vrouw komt.
Cruciaal is enerzijds onze binding met de vrouwen die hulp vragen en anderzijds de gemeentes en organisaties die die hulp moeten organiseren.

Lees meer

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

- Artikel 1, Grondwet