COA

 

wij verbinden vrouwen met een migratie achtergrond

Neem Contact op

COA Pilot

Voor het COA heeft Femina een landelijke pilot verzorgd op meerdere COA-locaties door heel Nederland. In de pilot werd onderzocht of het programma van Femina een goede en wenselijke aanvulling zou zijn op al bestaande producten voor vrouwen, zoals het programma Wonen en Leven op een COA-locatie, de training KNM, programma V-inburgering, weerbaarheidtrainingen en reguliere zorg op locatie.Tevens werd onderzocht of er bij vrouwen op een COA-locatie behoefte is aan de aanpak van Femina. Het ging daarbij om het soort informatie en de werkvorm van de training.

De pilot was succesvol. Het programma en de aanpak is in de praktijk getest en effectief gebleken. Het COA onderschrijft de meerwaarde van Femina (ook voor vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn) en wil blijvend samenwerken met Femina.

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Wat we al weten

Door onze intensieve contacten met vluchtelingenvrouwen middels de trainingen, het Zusterprogramma en het Sociaal Spreekuur is duidelijk dat zich bij de vrouwen individueel veel schrijnende situaties voordoen. 

Hoe ga ik met mijn kind om? Wat is de beste manier om mijn dochters te leren omgaan met en te beschermen tegen de vrije samenleving? ‘Mijn zoon en dochter zijn te brutaal aan het worden’, hoe ga ik hiermee om?  De kinderen moeten voor de Nederlandse samenleving worden opgevoed, maar hoe?

Zelf beslissingen nemen over mijn eigen leven, zelf keuzes maken, weer de draad oppakken, maar hoe?

Bekijk alle videos

Ons aanbod voor COA

Ons aanbod komt niet in de plaats van de al bestaande trainingen zoals KNM en het programma V-inburgering. Femina geeft trainingen aan vrouwen die korte of langere tijd in AZC’s verblijven, met of (nog) zonder verblijfsvergunning.

In onze trainingen lichten wij de vrouwen voor, waardoor vaak een ingang gevonden wordt om een open dialoog op gang te krijgen over vrouwenrechten, de positie en rol van de vrouw en moeder in Nederland, over veiligheid, integratievraagstukken en over je plichten.  We laten de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur.

workshops

Voorafgaand aan de cursussen voor de vrouwen zijn 2-3 bijeenkomsten opgezet, speciaal voor de medewerkers van het COA. De onderwerpen die aan bod komen, zijn samengesteld in samenwerking met het COA.

in mijn nieuwe land

De training in mijn nieuwe land, voor alle vrouwen ongeacht verblijfsduur, bereidt in acht wekelijkse bijeenkomsten voor op een leven in Nederland.

Sociale Spreekuur

Tijdens de training komt het regelmatig voor dat vrouwen over hun problemen willen praten. Ze willen of kunnen door angst of schaamte daar niet tijdens de training over praten. Femina heeft daarom aan de training een Spreekuur gekoppeld. Het COA kan daar op verzoek gebruik van maken.

Vrouwenkracht

De training Vrouwenkracht is een vervolg op de acht wekelijkse trainingen in mijn nieuwe land. In de training Vrouwenkracht bespreken we thema’s die vrouwen sterker en zelfbewuster maken en praten we over hoe om te gaan met de stress en andere gevoelens in het AZC. Minimaal 1x per maand.

Voorlichting medewerkers

Voorafgaand aan de cursussen voor de vrouwen zijn 2-3 bijeenkomsten opgezet, speciaal voor de medewerkers van het COA. De onderwerpen die aan bod komen, zijn samengesteld in samenwerking met het COA.

Vraag een offerte aan