Coaching en begeleiding

 

Begeleiding voor individuen of gezinnen.

Begeleiding & Coaching

Wij begeleiden vrouwen en meisjes met een migranten achtergrond om een nieuwe leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving. Tijdens de begeleiding zullen wij met deze vrouwen praten over hun omstandigheden, zodat wij vroegtijdig hun problemen kunnen opsporen en oplossen. Hierdoor zal het assimilatie process vloeiender gaan en er zal minder moeite door de vrouwen ervaart worden. 

In de cultuur van de vrouwen zelf, wordt verwacht van de vrouwen dat ze onderdanig, en gehoorzaam zijn. Tijdens ons coaching process helpen we deze vrouwen om meer zelfvertrouwen op te wekken, zodat ze vaker voor hun eigen rechten opkomen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een van de onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Vrouwen uit patriarchale culturen hebben onderdrukking en huiselijk geweld als hun lot aanvaard, omdat ze in hun land van herkomst groot risico liepen als ze zich zouden verzetten Met soms zeer ernstige gevolgen.

Zoals het KIS ook in haar rapport signaleert:

Vrouwen die niet participeren en integreren  lopen het risico om in isolement te verkeren. Indien er een partner is, is deze afhankelijkheid een gevaar voor de onderlinge machtsverhoudingen. We weten, helaas, dat deze zogenaamde ‘verborgen vrouwen’ ook een vergroot risico hebben om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

Femina zet zich praktisch (begeleiden naar hulpinstanties, ondersteunen en adviseren) in voor de vrouwen en richt zich op het voorkomen en bestrijden van relationeel- en eergerelateerd geweld en achterlating. Met name in de huiselijke sfeer, maar ook binnen familieverbanden. Relationeel- en eergerelateerd geweld doet zich voor in de vorm van fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Onze partners, gemeentes, COA, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Sociale kaart, kunnen vrouwen doorverwijzen naar Femina. Wij steunen deze vrouwen actief, zo kunnen de vrouwen o.a. gebruik maken van ons Sociaal Spreekuur, waar ze door een vrouw met dezelfde achtergrond worden geholpen.

Vraag een offerte aan