NWI2020

Educatie en cultuur

 

er zijn niet alleen verschillen in culturen maar ook educatie heeft een ander cultuur

 Nieuwe Wet Inburgering 2020/2021

De NWI, Nieuwe Wet Inburgering 2020, (inmiddels

1 januari 2021) is dé kans om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te bereiken. Femina kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de doelen van de Nieuwe Wet Inburgering. Zo kan Femina vrouwen bijvoorbeeld helpen bij het versnellen van het verkrijgen van toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. De aanpak van Femina past binnen de routes voor de uitvoering van de nieuwe wet.

De totaalaanpak van Femina bestaande uit trainingen, het Zusterprogramma, het Sociaal Spreekuur en workshops, is een uniek concept. Uniek omdat het voor en door vrouwen uit de doelgroep wordt uitgevoerd. De trainers kwamen ooit zelf als vluchteling of migrant naar Nederland. Deze vrouwen weten als geen ander, vanuit hun eigen ervaring, wat het is om te vluchten en wat je nodig hebt om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Het Zusterprogramma vormt samen met het Sociaal Spreekuur een vangnet voor vrouwen die gaan participeren.

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Educatie

Waarom richt Femina zich in eerste instantie op vrouwen?

De vrouw heeft een voorbeeldfunctie binnen het gezin, iedere verandering begint bij haar. Als de vrouw niet participeert en integreert heeft dat invloed op het hele gezin.

Femina kan uit ervaring de constatering van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving bevestigen: vrouwen houden zich afzijdig, vereenzamen uiteindelijk en ontwikkelen vaak psychosomatische klachten. Maar niet alleen dat, Femina ziet de onmacht van een vrouw die zelf niet geïntegreerd is, de Nederlandse taal niet goed kent en niet deelneemt aan de samenleving, om haar kinderen op te voeden en voor te bereiden op een volwassen leven in de Nederlandse samenleving. Dit bepaalt in grote mate de kansen in de Nederlandse samenleving van het hele gezin: die zullen beperkt zijn en de familie zal veelal afhankelijk  blijven van sociale voorzieningen. De problematiek van schooluitval, criminaliteit en soms zelfs radicalisering bij jongens met een migratieachtergrond heeft vaak als oorzaak een moeder die niet geïntegreerd is. Ze heeft geen idee wat haar kinderen zoal doen en in welk milieu zij verkeren. Femina ziet dit keer op keer bevestigd tijdens de programma’s die worden uitgevoerd.

 

 

Cultuur

 Femina laat de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur en over de andere positie en rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving ten einde hen te helpen hun oude denkbeelden los te laten en nieuwe te omarmen.

Hier hebben niet alleen de vrouwen zelf voordeel van, maar ook hun partners en kinderen.

Mindset veranderen

Mindset veranderen is een langdurig proces, maar het begint met vrouwen te laten nadenken over hun positie.

 

 

Vraag een offerte aan