Gemeente

 

wij verbinden vrouwen met een migratie achtergrond

Neem Contact op

Gemeente samenwerkingen

De vrouw heeft een voorbeeldfunctie binnen het gezien, iedere verandering begint bij haar. Als de vrouw niet participeert en integreert heeft dat invloed op het hele gezin

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Ons aanbod voor Gemeenten

sFemina laat de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur en over de andere positie en rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving ten einde hen te helpen hun oude denkbeelden los te laten en nieuwe te omarmen.

Hier hebben niet alleen de vrouwen zelf voordeel van, maar ook hun partners en kinderen.

De vrouw: de spel in het gezin

Femina kan uit ervaring de constatering van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving bevestigen: vrouwen houden zich afzijdig, vereenzamen uiteindelijk en ontwikkelen vaak psychosomatische klachten. Maar niet alleen dat, Femina ziet de onmacht van een vrouw die zelf niet geïntegreerd is, de Nederlandse taal niet goed kent en niet deelneemt aan de samenleving, om haar kinderen op te voeden en voor te bereiden op een volwassen leven in de Nederlandse samenleving. Dit bepaalt in grote mate de kansen in de Nederlandse samenleving van het hele gezin: die zullen beperkt zijn en de familie zal veelal afhankelijk  blijven van sociale voorzieningen. 

Mind-set veranderen

sFemina laat de vrouwen in een veilige setting vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur, over de andere positie en rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving en over hun rechten en plichten, ten einde hen te helpen hun oude denkbeelden los te laten en nieuwe te omarmen, krachtiger te worden, zelf keuzes durven te maken en stappen durven te ondernemen om zich te ontwikkelen.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een van de onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Vrouwen uit patriarchale culturen hebben onderdrukking en huiselijk geweld als hun lot aanvaard, omdat ze in hun land van herkomst groot risico liepen als ze zich zouden verzetten Met soms zeer ernstige gevolgen.

Zustergroepen

De rol die de Feminazusters spelen bij het stimuleren van andere vluchtelingenvrouwen om mee te doen, te participeren, is heel effectief. Veel vrouwen doen door de ondersteuning van de Zusters nu vrijwilligerswerk of andere activiteiten buitenshuis.

Inburgering

Halen van een inburgaringsdiploma helpt om Nederlander te worden maar om echt te kunnen inburgaren moet je nog veel meer kunnen doen.

Integratie

Integratie is een kwestie van een lange adam. Voor een succesvolle intgratie is de rol van de vrouwen zeer belangrijk.

Vraag een offerte aan