Mastoora Sultani

 

DIrecteur & OPrichter

Moeders Kracht

Moeders kracht is een beeldverhaal geïnspireerd op het leven van Mastoora Sultani, oprichter van de Super Femina.

Het beeldverhaal is gemaakt door Els Deckers en gepubliceerd door Stijn Schenk van Real Comics.

Van Kabul naar Groningen

Waarom heb je Femina opgericht?

Mastoora: ‘Ik ben in 2001 met mijn gezin voor mijn leven gevlucht uit Afghanistan naar Nederland. Nederland heeft ons met open armen en hart ontvangen, nu ben ik een Nederlander die trots is op Nederland. Momenteel is er veel onrust in de samenleving als het gaat om vluchtelingen, ik begrijp die onrust. Ik ben van mening dat de Nederlandse samenleving niet alleen hoeft te geven, maar dat vluchtelingen en migranten zich ook moeten aanpassen aan de waarden en normen die in Nederland gelden.’

 ‘Alles begint met integratie, integratie door participatie. Meedoen aan de samenleving, open staan voor een andere cultuur en veranderingen. Niet meedoen is geen optie. Natuurlijk is het zo dat mensen een keuze hebben. Maar het is niet zo dat mensen die naar Nederland komen alleen maar rechten hebben, ze hebben ook plichten! De Nederlandse Grondwet is de basis van de Nederlandse samenleving en dient door iedereen gerespecteerd te worden.’

‘De Grondwet verbiedt discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of

op welke grond dan ook. Dat betekent dat vrouwen in Nederland dezelfde rechten en plichten hebben als mannen. Het accepteren en respecteren van die rechten en plichten is een belangrijk deel van de integratie in de Nederlandse samenleving.’

‘Huidige programma’s op het gebied van integratie zijn niet altijd succesvol. Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat er nodig is om succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving. Vanuit mijn achtergrond voel ik het als een plicht een bijdrage te leveren aan de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Vrouwen moeten zich bewust worden van hun positie en de invloed daarvan op hun gezin en de samenleving.’

‘De integratie en participatie van de vrouwen is niet alleen belangrijk voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling en toekomst van de andere gezinsleden, en niet te vergeten (heel belangrijk) voor de Nederlandse samenleving.’

Mastoora Sultani

Neem Contact op