Sociale spreekuur

 

Femina heeft speciaal voor de doelgroup een sociaal spreekuur opgezet.

Over sociaal spreekuur

Doordat wij zelf de verschillende culturen van binnenuit kennen, kunnen we tijdens de spreekuren de kern van problemen snel analyseren en vervolgens de juiste instantie erbij betrekken. Het is daardoor gelukt om de vrouwen zover te krijgen dat ze met de hulpverlener opener over hun probleem praten en openstaan voor de hulp. Niet openstaan voor de hulpverlener is een groot probleem binnen de doelgroep.

 We kennen de taboes en schaamte in die cultuur, waardoor de vrouwen geen hulp zoeken bij de officiële hulpinstanties. De meeste vrouwen zijn het niet gewend om over hun problemen te praten, uit schaamte, maar ook omdat er veel taboeonderwerpen zijn in de cultuur. Over psychische problemen wordt helemaal nooit gesproken. Hierdoor ontwikkelen veel vrouwen psychosomatische klachten.

 In de loop van de trainingen komt er meer openheid en vertrouwen en dat heeft meestal tot gevolg dat de vrouwen hun problemen en zorgen voorzichtig (want de eer van de familie en de man staan op het spel) beginnen te delen met de trainers. Vrouwen willen meestal over hun persoonlijke problemen niet in de groep spreken.

 Femina kan met de gemeente afspreken in een individuele setting een Sociaal Spreekuur te verzorgen. Het Sociaal Spreekuur wordt één-op-één verzorgd door vrouwen uit de doelgroep, dit werkt drempelverlagend voor vrouwen met een hulpvraag. De vrouwen worden eerder bereikt en de hulpverlening sluit over het algemeen beter aan bij hun leefwereld.

We maken samen met de vrouw een analyse van de problemen binnen het gezin, waardoor de weg naar de juiste hulporganisaties korter wordt.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Ervaringingen

Masjair uit Soedan vertelt overhet belang van het Sociaal Spreekuur.

Bekijk alle videos

‘Achter de voordeur’

Femina slaat een brug tussen de doelgroep (de vrouwen) en reguliere hulpverleners.

De meeste vrouwen zijn niet gewend om over hun problemen te praten, soms uit schaamte, maar ook omdat er veel taboeonderwerpen zijn in de verschillende culturen. Over psychische problemen wordt helemaal nooit gesproken, waardoor veel vrouwen psychosomatische klachten ontwikkelen.

Uit vele gesprekken en talloze praktijksituaties weten we dat er in de gezinnen van migranten en vluchtelingen sprake is van huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, huwelijkse achterlating en vrouwenbesnijdenis. Er zijn echter maar weinigen die écht zicht hebben op wat zich voordoet in de gesloten gemeenschappen.

 Onze unieke aanpak leidt in de loop van de trainingen tot meer openheid en vertrouwen en dat heeft meestal tot gevolg dat de vrouwen hun problemen en zorgen voorzichtig (want de eer van de familie en de man staan op het spel) beginnen te delen met de trainers. Uiteindelijk ontstaat er tussen de vrouwen en Femina een vertrouwensband en vertellen de vrouwen (soms voor het eerst van hun leven) over dingen die zich ‘achter de voordeur’ afspelen.

 Problemen in gezinnen kunnen daardoor vroeg gesignaleerd, opgelost of soms zelfs voorkomen worden. Daarmee heeft de aanpak van Femina niet alleen effect op de vrouwen, maar ook op hun gezinnen en verdere leefomgeving.

 We halen de vrouwen en hun gezinnen over om hulpverlening te accepteren. De eerste stap daarbij is het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen in de cultuur waaruit de vrouwen komen. Zo voorkomen we dat hun problemen zich opstapelen en uitmonden in bijvoorbeeld radicalisering van hun kinderen. Cruciaal is enerzijds onze binding met de vrouwen die hulp vragen en anderzijds de gemeentes en organisaties die de hulp moeten organiseren.

Vraag een offerte aan