Zusters

 

Zusters helpen elkaar en hebben een nieuwe band

Zusters Programma

De rol die de Feminazusters spelen bij het stimuleren van andere vluchtelingenvrouwen om mee te doen, te participeren, is heel effectief. Veel vrouwen doen door de ondersteuning van de Zusters nu vrijwilligerswerk of andere activiteiten buitenshuis.
Het Zusterprogramma voorziet in een behoefte en slaat een brug tussen de vrouwen en de reguliere hulpverlening en instanties. Zij zijn de ambassadeurs van de doelgroep.
Zij treden op als vertrouwenspersonen, zusters, van Femina en helpen vrouwen die moeite hebben om zelfstandig de juiste en noodzakelijke hulp te vinden en te onderhouden. De zusters helpen hen daarbij. Ze zijn een luisterend en geduldig oor, kennen de geëigende organisaties binnen de gemeente en kunnen ‘kleine’ hulpvragen zelf oplossen.

Zustersopleiding

Tijdens de trainingen Module 1 In mijn nieuwe land en Module 2  zijn er altijd wel een paar vrouwen die hebben laten zien dat ze krachtig zijn en over vaardigheden beschikken om initiatieven te nemen.

Zij hebben aangegeven dat ze anderen willen helpen of dat ze vrijwilliger willen worden. Die vrouwen leiden we in een acht bijeenkomsten durend traject op voor het Zusterprogramma.

 • In de zusteropleiding leren ze gesprekken aan te gaan met de vrouwen. Ze leren over de structuur en opbouw van een dergelijk gesprek en te luisteren zonder oordeel.
 • Ze leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen en te analyseren wat de hulpvraag/het probleem is.
 • Tevens krijgen ze veel  informatie over welke organisatie en (gemeentelijke) instanties in een gemeente actief zijn en waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarbij valt te denken aan:
 • hulpverlening (Sociale Kaart: waar vind ik welke zorg?; Politie; Huisarts; Jeugdzorg; Veilig Thuis;  Slachtofferhulp)
 • Subsidies  (Huursubsidie; Zorgtoeslag; Kinderbijslag; Kwijtschelding belastingen; Stichting Leergeld (kinderen en sport, muziek, etc.)

 

Eindopdracht

Als eindopdracht van de opleiding tot zuster moeten de vrouwen zelfstandig een activiteit bedenken, organiseren en realiseren.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij denken graag met je mee en bieden hulp bij het orienterende process.

Neem contact op

Ervaringingen

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond raakten in 2017 overtuigd van het belang om Femina in te zetten voor de participatie en Integratie van vrouwen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Op basis van evaluatie eind 2017 hebben deze gemeenten geconcludeerd dat de aanpak van Femina succesvol is.

(In 2019 zijn de BMWE-gemeenten heringedeeld naar de nieuwe gemeente Het Hogeland.)

Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond zijn niet gewend dat zij naar instanties kunnen stappen voor werk of een opleiding en voor vrijwilligerswerk of andere manieren van meedoen. En dikwijls zijn helemaal niet gewend dat zij zelf door instanties worden benaderd over hoe het met ze gaat of activiteiten buitenshuis, zoals werk of een opleiding of vrijwilligerswerk. Bij de BMWE-gemeenten heeft Femina dit gedaan met de gemeenten en vrouwen weten te bereiken en kunnen helpen.

In de BMWE-gemeenten hebben de gemeenten en Femina dit mede bereikt  met behulp van de Participatiewet. Hierdoor kon met vrouwen met of zonder uitkering en ook als er maar één kostwinner was, een plan van aanpak worden opgesteld.

Met de vrouwen zijn daadwerkelijk afspraken gemaakt in een ondertekend plan van aanpak om deel te gaan nemen aan de Femina activiteiten. Ten eerste om aan de cursus en netwerkactiviteiten activiteiten van Femina te gaan volgen en later om vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk te zoeken en breder actief te worden in de samenleving.

Door Femina hebben vrouwen in de BMWE-gemeenten nu de stap gezet om actief te worden in hun woon- en leefomgeving en richting werk en opleiding. Daarnaast zijn er nu in de BMWE-gemeenten op allerlei plaatsen vrouwen actief. Zusters die andere vrouwen op weg helpen en verder helpen als dat nodig is.

Na de eerste twee groepen startten in 2018 twee nieuwe groepen. In 2019 zijn er in de BMWE-gemeenten direct 70 vrouwen door Femina geactiveerd en begeleid.

Bekijk alle videos

Inhoud & Traject

Tijdens de trainingen Module 1 In mijn nieuwe land zijn er altijd wel een paar vrouwen die hebben laten zien dat ze krachtig zijn en over vaardigheden beschikken om initiatieven te nemen.

Zij hebben aangegeven dat ze anderen willen helpen of dat ze vrijwilliger willen worden. Die vrouwen leiden we in een acht bijeenkomsten durend traject op voor het zusterprogramma.

Programma:

 • In de zusteropleiding leren ze gesprekken aan te gaan met de vrouwen. Ze leren over de structuur en opbouw van een dergelijk gesprek en te luisteren zonder oordeel.
 • Ze leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen en te analyseren wat de hulpvraag/het probleem is.
 • Tevens krijgen ze veel  informatie over welke organisatie en (gemeentelijke) instanties in een gemeente actief zijn en waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarbij valt te denken aan:
  • hulpverlening (Sociale Kaart: waar vind ik welke zorg?; Politie; Huisarts; Jeugdzorg; Veilig Thuis; Slachtofferhulp)
  • Subsidies (Huursubsidie; Zorgtoeslag; Kinderbijslag; Kwijtschelding belastingen; Stichting Leergeld (kinderen en sport, muziek, etc.)

Eindopdracht

Als eindopdracht van de opleiding tot zuster moeten de vrouwen zelfstandig een activiteit bedenken, organiseren en realiseren.

De ‘Zusters’ aan het woord

Eva Massoud is actief als ‘Zuster’ in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Eva vertelt: ‘Al sinds ik in Nederland ben wil ik iets doen, mij nuttig maken, anderen helpen. Na de training In mijn nieuw land van Femina ben ik zuster geworden voor Femina. Na de zusteropleiding ondersteun ik nu andere vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina heeft mij ook gestimuleerd om een opleiding te gaan volgen. Ik begin binnenkort met de opleiding Social Work.

Vraag een offerte aan